KONKURSY

 

X Szkolny Konkurs o Patronie naszej szkoły

„Stefan Czarniecki w bibliotece”

Zapraszamy do wzięcia udziału w  Szkolnym Konkursie o Patronie naszej szkoły

„Stefan Czarniecki w bibliotece”.


Informacje o konkursie zawarte są w regulaminie  wraz z załącznikiem.


 

Konkurs na Eko-Marzannę

Zachęcamy uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na Eko-Marzannę.
Informacje o konkursie zawarte są w regulaminie  wraz z załącznikiem.


 

VIII Szkolny Konkurs o Patronie naszej szkoły „Wiersz o Hetmanie Stefanie Czarnieckim”. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w VIII Szkolnym Konkursie o Patronie naszej szkoły

„Wiersz o Hetmanie Stefanie Czarnieckim”.


Informacje o konkursie zawarte są w regulaminie  wraz z załącznikiem.


 

Konkurs “Pojedynek choinek”
na najładniejszy, świąteczny wystrój sali lekcyjnej.

Regulamin konkursu

Konkurs choinek

 


 

VIII Szkolny Konkurs

„Legenda o Hetmanie Stefanie Czarnieckim w Krakowie”

   Przedmiot konkursu:

Zredagowanie legendy o Stefanie Czarnieckim przebywającym w Krakowie. Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 12, sformatowana: marginesy- lewy i prawy 3 cm, góra i dół 1,5 cm, wcięcie pierwszego wiersza każdego akapitu 1 cm, o objętości minimum 200 słów.

 

   Uczestnicy konkursu:

            Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII; prace przygotowujemy indywidualnie.

 

  Przebieg konkursu:

            Dopuszczalne są tylko prace konkursowe zapisane w formacie .doc/.docx, które należy przesłać na adres czarniecki1599@gmail.com do 4 marca 2022 r. wraz ze zdjęciem\skanem wypełnionego załącznika nr 1. Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać szkołę i klasę oraz telefon kontaktowy. Każdy egzemplarz pracy czytelnie podpisuje opiekun, który w ten sposób zaświadcza o jej autentyczności. Laureaci zostaną ogłoszeni do 1 kwietnia 2022 r. w sposób adekwatny do panującej wówczas w kraju sytuacji epidemiologicznej. Przewidziano nagrody.

REGULAMIN KONKURSU

załącznik nr 1 do regulaminu


 

VII Szkolny Konkurs
„Banknot z Hetmanem Stefanem Czarnieckim”.

Przedmiot konkursu:

Zaprojektowanie banknotu (awers i rewers) o nominale 1599 zł w formacie A5 przedstawiającego postać Hetmana Stefana Czarnieckiego. Minimum 50% powierzchni każdej strony banknotu winna zająć praca plastyczna (w dowolnej technice) związana z Patronem naszej szkoły. Projekt banknotu powinien stylistycznie nawiązywać do banknotów będących współcześnie w obiegu.

REGULAMIN KONKURSU

załącznik nr 1 do regulaminu.


 

STOP PRZEMOCY

Na przełomie listopada i grudnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym pt. Stop przemocy organizowanym  przez Straż Miejską Miasta Krakowa.
Pragniemy pogratulować laureatom wspaniałych osiągnięć.
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Małgorzata Jasica - Wątor

lista laureatów

KONKURSY PRZEDMIOTOWE W ROKU SZKOLNYM

 

Nazwa konkursu Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki Koordynator szkolny
 Małopolski Konkurs Języka Angielskiego 19.10.2020  11.01.2021   1.03.2021

p. Adam Grzywacz 

p. Danuta Pacura-Chruszczyk

Małopolski Konkurs z Fizyki  3.11.2020   21.01.2021  17.03.2021  p. Barbara Skrzypczak
Małopolski Konkurs Geograficzny 27.10.2020   18.01.2021  12.03.2021 p. Bożena Dunal
Małopolski Konkurs Języka Polskiego  21.10.2020   13.01.2021  3.03.2021 p. Aleksandra Tomaszek
Małopolski Konkurs Biologiczny 20.10.2020   12.01.2021  2.03.2021 p. Monika Tofilska
Małopolski Konkurs Matematyczny 23.10.2020  14.01.2021  5.03.2021  p. Marta Czajkowska-Buksalewicz
Małopolski Konkurs Historyczny 26.10.2020   15.01.2021  11.03.2021 p. Halina Jamka
Małopolski Konkurs Chemiczny  30.10.2020  20.01.2021  16.03.2021 p. Teresa Baranowska
Małopolski  Konkurs Języka Niemieckiego  29.10.2020 19.01.2021   15.03.2021 p. Anna Mróz
         

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie www.kuratorium.krakow.pl w zakładce „Konkursy, olimpiady”.

 

KONKURSY TEMATYCZNE W ROKU SZKOLNYM

Nazwa konkursu Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki Koordynator szkolny

Konkurs tematyczny

Z Dobrą Nowiną przez życie 
18.11.2020  28.01.2021   14.04.2021 p. Artur Nowak 
         
         

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSÓW TEMATYCZNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE www.kuratorium.krakow.pl W ZAKŁADCE KONKURSY, OLIMPIADY –KONKURSY TEMATYCZNE


 

Konkursu dla szkół dzielnicy XIII
„100 lat odzyskania niepodległości”

11 grudnia 2018 r., godz. 10.45, Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Myśliwska 64 odbyła sie premiera nowej gry komputerowej stworzonej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wyniki konkursu:

szkoły:

I miejsce - Szkoła podstawowa nr 8

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 47

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 137

indywidualne:

I miejsce - Szymon Zimny Szkoła podstawowa nr 8

II miejsce - Wiktor Waligóra Szkoła Podstawowa nr 47

III miejsce - Grzegorz Ozga Szkoła Podstawowa nr 137

wyróżnienie - Filip Krzyż Szkoła podstawowa nr 8

wyróżnienie - Joanna Chadzińska Szkoła Podstawowa nr 47

 wyróżnienie - Jakub Kos Szkoła Podstawowa nr 137

Gratulacje.

 

 


 

V Szkolny Konkurs
„Kartka Pocztowa z Hetmanem Stefanem Czarnieckim”

Zapraszamy do wzięcia udziału w V Szkolnym Konkursie
„Kartka Pocztowa z Hetmanem Stefanem Czarnieckim”
.

Należy wykonać w dowolnej technice (bez użycia komputera) kartkę pocztową w formacie A6 (10,5x15 cm) związaną z Patronem naszej szkoły Stefanem Czarnieckim. Wykonanie obejmuje tylko graficzną część kartki (na stronie przeznaczonej na życzenia i dane adresowe tylko się podpisujemy).

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII; kartki można przygotowywać tylko indywidualnie.

Opisane kartki pocztowe (z tyłu imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą) należy dostarczyć p. Markowi Chadzińskiemu do 8 lutego 2019 r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na apelu szkolnym. Przewidziano atrakcyjne nagrody.

Regulamin

 

 

IV Szkolny Konkurs

„Kalendarz z Hetmanem Stefanem Czarnieckim”

Regulamin IV Szkolnego Konkursu

  

I   Organizatorzy:

  • mgr Jolanta Klimowska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krakowie,
  • mgr Marek Chadziński,
  • mgr Adam Grzywacz,
  • mgr Marek Ślęzak.

 

II   Cele konkursu:

  • zainteresowanie uczniów życiem i epoką, w której żył patron naszej szkoły Stefan Czarniecki, oraz samą postacią naszego patrona,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

 

III   Przedmiot konkursu:

Wykonanie kalendarza na rok 2019 składającego się z czterech plansz w formacie co najmniej A3. Każda plansza powinna zawierać trzy kolejne miesiące (pierwsza – styczeń, luty, marzec, druga – kwiecień, maj, czerwiec itd.). Minimum 50% powierzchni każdej planszy winna zająć praca plastyczna (w dowolnej technice) związana z Patronem naszej szkoły. W części „kalendarzowej” należy opisać co najmniej 10 dat dziennych związanych ze Stefanem Czarnieckim (np. pod datą 16 lutego – zmarł w 1665 r. w Sokołówce).

 

IV   Uczestnicy konkursu:

            Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII; kalendarze można przygotować indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach.

 

V   Przebieg konkursu:

            Opisane kalendarze (najlepiej z tyłu imieniem i nazwiskiem autora/autorów oraz klasą) należy dostarczyć organizatorom konkursu (p. Ślęzak, p. Grzywacz lub p. Chadziński) do 2 marca 2018 r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na apelu szkolnym. Przewidziano atrakcyjne nagrody.

 

VI   Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

UCHWAŁA NR CXXVIII/3527/24 RADY MIASTA KRAKOWA ORAZ PISMO DO RODZICÓW

UCHWAŁA NR CXXVIII/3527/24
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 7 lutego 2024 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 47
im. Stefana Czarnieckiego w Krakowie, wchodzącej w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krakowie, poprzez utworzenie
innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Gumniska 32 w Krakowie.

Pismo do rodziców w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 47
im. Stefana Czarnieckiego w Krakowie, wchodzącej w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krakowie, poprzez utworzenie
innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Gumniska 32 w Krakowie.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

SZKOŁA DLA RODZICÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Czytaj na stronie dla rodziców.

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo. Ankieta o wypełnienie, której Państwa prosimy dotyczy spraw ważnych dla funkcjonowania naszej szkoły. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam na podjęcie działań zmierzających do doskonalenia naszej pracy.

 

Aby wypełnić ankietę kliknij tutaj.

 

Dziękujemy.

STAN JAKOŚCI POWIETRZA

Udostępniamy Państwu informację na temat tego, gdzie można sprawdzić aktualny stan jakości powietrza

W celu sprawdzenia informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w Krakowie należy kliknąć w podany link