HISTORIA SP47

Historia Szkoły Podstawowej nr 47 im. Stefana Czarnieckiego sięga przełomu lat 30. i 40. XX w. Wówczas to, w 1940 r., powstała Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia nr 47 im. Juliusza Lea z siedzibą przy ul. Saskiej 11, wydzielona ze Szkoły Powszechnej nr 41. Początkowo liczyła 5 klas i 8 oddziałów. W kolejnym roku szkolnym – 1940/41 – klas było już 6, a oddziałów – 9. Warto zaznaczyć, że w tamtym okresie nauka odbywała się po południu; niejednokrotnie z wielkimi trudnościami, np. dwukrotnie przerywano zajęcia na kilka dni z powodu braku opału. Nauczycielom, początkowo pracującym 24 godziny tygodniowo, zwiększono pensum do 30 godzin, a nauczycielkom do 28 godzin. Podczas okupacji hitlerowskiej budynek przy ul. Saskiej 11 był dwukrotnie zajmowany przez wojsko niemieckie, pierwszy raz w kwietniu 1941 r. W roku szkolnym 1941/42 doszło do podziału na szkołę żeńską nr 41 i męską nr 47. W tym samym roku szkolnym szkoła nr 47 powróciła do budynku szkoły nr 41. Po kolejnym zajęciu budynku przez wojska niemieckie młodzież uczyła się dwa razy w tygodniu w wynajętych salach w pawilonie na działce, w ochronce oraz w klasztorze Księży Sercanów.

 

Po wyzwoleniu szkoła nr 47 powróciła do budynku przy ul. Saskiej 11. Konieczny był jego remont po zniszczeniach wojennych. Uzupełniono wyposażenie, powstała szkolna biblioteka i w roku szkolnym 1945/46 naukę rozpoczęło 427 chłopców w 11 oddziałach.

 

W 1946 r. lokalna społeczność ufundowała sztandar szkoły.

 

Rok szkolny 1948/49 uczniowie rozpoczęli w nowym budynku, częściowo wykończonym, przy ul. Goszczyńskiego 44. Jego budowa rozpoczęła się jeszcze w 1938 r. Niestety, wybuch wojny przerwał prace. Po wojnie odpowiednie fundusze zebrano dopiero w 1947 r. Oficjalne przekazanie do użytku budynku szkoły nastąpiło w 1951 r.

 

Od roku szkolnego 1962/63 zniesiono podział na szkołę męską z siedzibą przy ul. Goszczyńskiego i szkołę żeńską z siedzibą przy ul. Saskiej 11.

 

W 1977 r. nastąpiło uroczyste nadanie Szkole Podstawowej nr 47 w Krakowie imienia Stefana Czarnieckiego.

 

Od 22 do 27 kwietnia 2002 r. uroczyście obchodzono Święto Szkoły związane z podwójnym jubileuszem – 25. rocznicą nadania szkole imienia Stefana Czarnieckiego oraz 50. rocznicą przeniesienia szkoły do budynku przy ul. Goszczyńskiego 44. Dyrekcja i grono pedagogiczne wraz z uczniami zorganizowali wystawy, wycieczki, warsztaty muzealne związane z patronem szkoły oraz epoką, w której żył. Przeprowadzono specjalne zajęcia lekcyjne. Przygotowano spektakl teatralny „Podróż w czasie”, koncert chóru uczniów klas I-III, a także występy artystyczne uczniów klas młodszych. Główne uroczystości miały miejsce 27 kwietnia. Rozpoczęły się o godzinie 9.00 uroczystą mszą św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Saskiej 2. Natomiast o godzinie 11.00 na sali gimnastycznej zaprezentowano część artystyczną obchodów zakończoną spotkaniem wszystkich gości z pracownikami szkoły.

 

Od roku szkolnego 2003/04 Szkoła Podstawowa nr 47 zyskała nową siedzibę przy ul. Myśliwskiej 64.

 

Obecnie w szkole uczy się ponad 800 uczniów. Odnoszą oni sukcesy w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych, osiągają sukcesy sportowe, sprawdzian szóstoklasistów co roku wypada na poziomie wysokim.

 

Szkoła pełni nie tylko funkcje dydaktyczno-wychowawcze; jest także ważnym elementem lokalnego krajobrazu. Odbywają się w niej ważne dla miejscowej społeczności spotkania, popołudniami i wieczorami można uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjno-sportowych.

 

Marek Chadziński

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

UCHWAŁA NR CXXVIII/3527/24 RADY MIASTA KRAKOWA ORAZ PISMO DO RODZICÓW

UCHWAŁA NR CXXVIII/3527/24
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 7 lutego 2024 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 47
im. Stefana Czarnieckiego w Krakowie, wchodzącej w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krakowie, poprzez utworzenie
innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Gumniska 32 w Krakowie.

Pismo do rodziców w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 47
im. Stefana Czarnieckiego w Krakowie, wchodzącej w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krakowie, poprzez utworzenie
innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Gumniska 32 w Krakowie.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

SZKOŁA DLA RODZICÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Czytaj na stronie dla rodziców.

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo. Ankieta o wypełnienie, której Państwa prosimy dotyczy spraw ważnych dla funkcjonowania naszej szkoły. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam na podjęcie działań zmierzających do doskonalenia naszej pracy.

 

Aby wypełnić ankietę kliknij tutaj.

 

Dziękujemy.

STAN JAKOŚCI POWIETRZA

Udostępniamy Państwu informację na temat tego, gdzie można sprawdzić aktualny stan jakości powietrza

W celu sprawdzenia informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w Krakowie należy kliknąć w podany link