ŚWIETLICA SP47

ROK SZKOLNY 2019/2020... CZAS ZACZĄĆ!

DRODZY RODZICE!

To niewiarygodne, ale czas urlopów i wakacji dobiega końca, a drugi września zbliża się nieubłaganie...

Serdecznie proszę Rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 bedą uczęszczały do świetlicy szkolnej o pobranie i dostarczenie aktualnej Karty Zapisu Ucznia. Jak najszybciej, najchetniej już 2.09.2019.

 Karta zapisu 2019/2020

Serdecznie proszę o drukowanie karty dwustronnie, a jeśli jest to niemożliwe o podpisanie drugiej strony imieniem i nazwiskiem dziecka. Proszę o zapoznanie się z informacją znajdującą się na drugiej stronie Karty. Karty są uproszczone, pozbawione nieobowiązujących nas w tym roku danych osobowych. Przypominam, że nadal przy sprawdzaniu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka będziemy prosić Państwa o okazanie Dowodu Osobistego lub innego dokumentu potwierdzxającego tożsamość. Wszystko dla bezpieczeństwa Waszych dzieci. :)

 

Życzę Państwu udanego nowego roku szkolnego. Dziecku do plecaka proszę zapakować: radość, koleżeńskość, wyrozumiałość, dużo Waszej miłości, motywację Waszą i Jego własną do poznawania tego, co chcemy mu pokazać i przekazać, dobre chęci i nadzieję, że to będzie fantastyczny czas. A gdyby były jakies, choćby najmniejsze obawy jak to będzie... proszę przypomnieć dziecku, że nie jest samo - czy mały, czy dorosły czasami zastanawia się jak w tej szkole będzie po wakacjach - przezież i Wy o tym myślicie... Prawda? ;) Odwagi! E. Czerny 

 

PS. Poniżej znajdziecie Państwo załączniki do Karty Zapisu oraz informacje dotyczace ubiegłego roku szkolnego.

Informacje podstawowe:

 

Regulamin Świetlicy

Świetlica jest czynna w godzinach:  6.30 – 17.00 – prosimy o punktualne odbieranie dzieci;

W przypadku wątpliwości związanych z opuszczeniem przez ucznia świetlicy szkolnej nauczyciel pracujący w świetlicy postępuje zgodnie z Procedurami obowiązującymi w Szkole Podstawowej Nr 47.

Prosimy o dobrowolną wpłatę pieniędzy na potrzeby świetlic (materiały plastyczne, zabawki, kartki do rysowania, itp.) do wybranych na bieżący rok szkolny Skarbników klasowych w kwocie 70 zł – jednorazowo na cały rok szkolny – (do 15 listopada) –w przypadku rodzeństwa 120zł za dwoje dzieci;

Jednorazowe upoważnienia na odbieranie dzieci należy składać w formie pisemnej u nauczycieli w świetlicy;

Informacja o stanie zdrowia dziecka (ewentualne dolegliwości, choroby) prosimy składać w formie pisemnej. Prosimy aby informacja zawierała dokładną procedurę postępowania z dzieckiem chorym;

Uczeń zapisany do świetlicy zobowiązany jest respektować regulamin w niej obowiązujący;

Poprawnie wypełniona Karta zapisu jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania świetlicy – umożliwia zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa.

 

Grafiki pracy świetlicy szkolnej. 

 Godziny poranne:

SALA

NAUCZYCIEL

KLASY

61

Nauczyciel od 6.30

Klasy 3 i 2e, 2f

68

Nauczyciel od 7.30

Klasy 2a,b,c,d

9

Nauczyciel od 7.30

Klasy pierwsze

1

Nauczyciel od 7.45

Klasy pierwsze

Sektor B:

PONIEDZIAŁEK

SALA

NAUCZYCIEL

KLASY

61

E.Czerny/A.Mardaus

2e,2f

67

E.Czerny/K.Wilk

2d,3a

68

E.Wilk

4,5 2f

73

K.Homoncik

2a, 3b

74

J.Klimczyk

2b, 2c

 

WTOREK

SALA

NAUCZYCIEL

KLASY

61

K.Homoncik

3a, 2e…2f

67

J.Klimczyk

2d, 3c…

68

l.Gaudyn

3d,2c…2f

73

E.Wilk

2a, 3b

 

 

 

 

ŚRODA

SALA

NAUCZYIEL

KLASY

61

K.Jochym

4,5, 2e …. 2f

67

J.Klimczyk

2d, 3c

68

E.Wilk 

3d, 2c…2f

73

K.Wilk

2a, 3b

74

K.Homoncik

2b,3a

 

 

 

 

CZWARTEK

SALA

NAUCZYCIEL

KLASY

61

Ela

3b, 2c, 2b,..  4,5

67

J.Klimczyk

2d, 3c…2f...

68

K.Homoncik

2e, 3d…2f...

73

  1. Stańczyk

2a, 3a

 

 

 

 

PIĄTEK

SALA

NAUCZYCIEL

KLASY

61

K.Gruszowska

2c, 3b

67

E.Czerny

2d, 3c

68

K.Wilk

2b, 3d

73

K.Homoncik

2a,3a

 

 

 

 

 

 

 Sektor C

 

PONIEDZIAŁEK

9

K.Gruszowska

1e, ½ 1d

1

K.Jochym

1c, 1b

10

M.Stańczyk

1a, ½ 1d

11

 

 

 

 

WTOREK

9

K.Gruszowska/E.Czerny

1d, ½ 1c

1

M.Firek/A.Mardaus

2f, ½ 1c

10

K.Jochym/K.Wilk

1b, ½ 1e

11

A.Mardaus

1a, ½ 1e

 

 

 

 

ŚRODA

9

K.Gruszowska

1d, ½ 1c

1

M.Stańczyk

2f, ½ 1c

10

K.Gruszowska/E.Czerny

1b, ½ 1e

11

U.Pokluda

1a, ½ 1e

 

 

 

CZWARTEK

9

A.Mardaus

1d, ½ 1c

1

E.Bajerczak

2f, ½ 1c

10

K.Wilk/E.Wilk

1b, ½ 1e

11

A.Mardaus/K.Jochym

1a, ½ 1e

 

 

 

 

PIĄTEK

9

K.Jochym

1a, ½ 1d

1

A.Miszczyńska-Paruch/M.Stańczyk

1c, ½ 1d

10

A.Mardaus/E.Bajerczak/E.Wilk

1b, ½ 1e

 

 

 

DOKUMENTY

Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej

Oświadczenie - dziecko odbiera osoba nieupoważniona - rodzic potwierdza telefonicznie

Oświadczenie - samodzielne wyjście

 

WRZESIEŃ

Wrzesień rozpoczęliśmy w tym roku zapoznając się z obowiązującymi w świetlicy szkolnej zasadami. I teraz, z początkiem roku i przez cały przyszły rok będziemy uczyć się jak postępować, co robić, żeby w świetlicy szkolnej spędzać czas wolny rozwijając w przyjaznej atmosferze swoje kompetencje społeczne. E. Czerny

Prace plastyczne uczniów kl. II i III. K. Homoncik

 Prace pastelami. M. Stańczyk

 

 Nasze budowle kl. III K. Wilk

Lato w spiżarni zamknięte kl. I . J. Klimczyk

Ordery uśmiechu - międzynarodowe odznaczenie nadawane za działania, które przynoszą dzieciom radość. kl. Id i Ic. K. Gruszowska

Nasza współpraca i różnorodność.  E. Wilk

DEBATA SPOŁECZNA

Debata społeczna na terenie KP V Kraków

przeczytaj

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

Projekt edukacyjny „Eko-logiczni”

WYDZIAŁ EDUKACJI

 

Referat Finansów i Projektów Oświatowych

 

+48 12 616 51 09

 

UBEZPIECZENIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE III 184

SZKOŁA DLA RODZICÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Czytaj na stronie dla rodziców.

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo. Ankieta o wypełnienie, której Państwa prosimy dotyczy spraw ważnych dla funkcjonowania naszej szkoły. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam na podjęcie działań zmierzających do doskonalenia naszej pracy.

 

Aby wypełnić ankietę kliknij tutaj.

 

Dziękujemy.

STAN JAKOŚCI POWIETRZA

Udostępniamy Państwu informację na temat tego, gdzie można sprawdzić aktualny stan jakości powietrza

W celu sprawdzenia informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w Krakowie należy kliknąć w podany link